Ydelser

Hos EnergyTeam ser vi os ikke kun selv som ”leverandører” men i særdeleshed også som ”jeres tekniske
medarbejder”. Gennem fuld gennemsigtighed og tillid, skaber vi et tæt samarbejde, hvor vi lytter til jeres
behov og udfordringer.

Registrering af energiforbrug

Vi hjælper dig med at skabe et hurtigt overblik over dit energiforbrug. Forbruget vil kunne følges online, hvor vi kan vise dig et tydeligt billede over energiforbruget. Via vores trådløse system, kan vi hurtig hjælpe dig, og uden problemer udbygge systemet på kort tid, da systemet har langtrækkende ”antennefunktioner”. Installationen kan efter ønske være midlertidig eller permanent.

Energianalyse

Når systemet har været i drift over en kortere eller længere periode, vil vi sammen med kunden undersøge/ analysere forbruget. Alt efter bygningens beskaffenhed, kan vi hurtig danne os et overblik. I tæt samarbejde, gennemgår vi målingerne én for én, og bistår evt. med udarbejdelse af mulige action-plans.

Onsite service & vejledning

EnergyTeam Aps har dedikeret personale til både intern og ekstern support. Har du brug for hjælp til installation af f.eks. elektriske komponenter eller lignende, så kan vi bistå med autoriseret personale fra EnergyTeam.

Registrering og udarbejdelse af forbrugsregnskab

EnergyTeam tilbyder en komplet ejendomsløsning til aflæsning og udarbejdelse af el-, vand- og varmeregnskab. Via vores smartmålere, vil du altid kunne følge dig forbrug online, og dine lejere får et specifikt login til deres eget forbrug. Systemets indbyggede overvågningssystem, giver kunden/ lejerne en advarsel, såfremt forbruget overstiger det forventede. Herved sparer man vigtig tid ved en serviceopgave, og man kan reducere omfanget af skaderne.    

Udarbejdelse af optimeringsmuligheder

Personalet hos EnergyTeam består af kompetente medarbejdere, som har et dybt kendskab til tekniske installationer. Vi kan I samarbejde med jer, eller med jeres nuværende teknisk personale udarbejde en detaljeret plan for optimeringsprocessen.